Факторы, обусловливающие возникновение расстройств рецептивной речи (сенсорной или сенсомоторной алалии), имеют комплексный характер.

При первично сохранном периферическом слухе и относительно нормативном интеллектуальном развитии происходит нарушение функции центра восприятия речи в верхней височной извилине доминантного (чаще – правого) полушария головного мозга. Вследствие этого недостаточный анализ и синтез звуковых раздражителей, поступающих в кору головного мозга, препятствует формированию связи между звуковым образом и обозначаемым им предметом. Ребёнок слышит, но не понимает речь из-за несформированности слухоречевой дифференцировки в воспринимающем механизме речи. Страдает целостное восприятие слова, снижена способность к восприятию речевых звуков, страдает внимание к речевой информации как таковой. Искажается и собственная речь ребёнка, в результате чего развивается системное недоразвитие всех компонентов речи.

Рецептивті сөйлеу бұзылыстарының пайда болуына себеп болатын факторлар (сенсорлық немесе сенсомоторлы алалия) күрделі сипатта.

Бастапқы сақталған перифериялық есту және салыстырмалы түрде нормативтік зияттық даму кезінде мидың басым (көбінесе оң) жарты шарының басым жоғарғы самай қатпарында сөйлеуді қабылдау орталығының бұзылуы орын алады. Нәтижесінде ми қыртысына енетін дыбыстық қоздырғыштарды жеткіліксіз талдау және синтездеу дыбыстық кескін мен ол белгілейтін зат арасындағы байланыстың қалыптасуына жол бермейді. Бала сөйлеуді қабылдау механизмінде есту-сөйлеу саралауының болмауына байланысты сөйлеуді естиді, бірақ түсінбейді. Сөзді тұтас қабылдаудан зардап шегеді, сөйлеу дыбыстарын қабылдау қабілеті төмендейді, сөйлеу ақпаратына назар аудара алмай зардап шегеді. Баланың жеке сөйлеуі де бұрмаланады, нәтижесінде сөйлеудің барлық құрам бөліктерінің жүйелі жетіспеушілігі дамиды.

Опросы

Сайттың жаңа дизайнын бағалаңыз

Өте ұнады
Жаман емес
Қанағаттанарлық, дегенмен ...
Бұдан жақсысын да көргенмін
Мүлдем ұнамады
Результаты

Наш адрес

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Байзакова 273 "А"

тел. (7 727) 394-45-07
тел. (7 727) 394-45-15
тел./ факс: (7 727) 394-45-17
e-mail: nnpckp@mail.ru
           nnpckp@mail.kz