Әдістемелік нұсқаулықта білім алуда ерекше қажеттіліктері бар мектеп жасына дейінгі балаларға Монтессори-терапиясы бөлмесі жағдайында арнайы дайындалған заттық-дамытушылық ортада күнделікті өмір (тұрмыс) жаттығуларының реттілігі, мазмұны, түзете-дамытушылық бағыты және қолдану әдістері сипатталған. Педагог-дефектологтың Монтессори-терапиясы бөлмесінде өткізетін сабақтарының ұйымдастыру ерекшеліктері мен міндеттері, баланы жеке және топтық сабақтарға енгізу көрсеткіштері анық жазылған.

Аталмыш әдістемелік нұсқаулықта білім алуда ерекше қажеттіліктері бар балаларды үйден оқыту мәселелері қарастырылады.Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамытуда оқытудың осы түрінің рөлі ерекше.

Әдістемелік нұсқаулықта үйден оқытылатын білім алуда ерекше қажеттіліктері бар балалардың соңғы үш жылдағы статистикалық деректерін талдауға арналған тарау бар. Осы санаттағы балалар санының динамикалық өсу қарқыны бар аймақтар анықталып, оқытудың осы түрімен қамтылған балалардың диагностикалық сипаттамалары белгіленген.

В методических рекомендациях представлена система мониторинговых показателей (индикаторов) освоения детьми дошкольного возраста с нарушением интеллекта программы в образовательных областях «Здоровье», «Познание», «Творчество». Предлагаются примерные диагностические (контрольные) задания по образовательным областям, соответствующие уровневому целеполаганию.
В методических рекомендациях раскрыты новые подходы к включению родителей детей с особыми потребностями в коррекционную работу, основанные на принципах проектирования, обоснована целесообразность использования проектировочной деятельности в работе с родителями.

Дана характеристика этапов подготовки родителей к коррекционной поддержке детей. Выделены 3 этапа – мотивационно-установочный (подготовительный), конструктивно-содержательный (основной), оценочно-результативный (заключительный). Описаны функции специалистов и родителей на каждом этапе.

Актуальность разработанных методических рекомендаций обусловлена необходимостью внедрения раннего вмешательства как наиболее эффективной в плане реабилитации социально-педагогической технологии. В рекомендациях представлены современные подходы в оказании помощи детям раннего возраста – групповые формы работы с ребенком и его семьей.
Назад 1 2 3 Вперед

Опросы

Сайттың жаңа дизайнын бағалаңыз

Өте ұнады
Жаман емес
Қанағаттанарлық, дегенмен ...
Бұдан жақсысын да көргенмін
Мүлдем ұнамады
Результаты

Наш адрес

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Байзакова 273 "А"

тел. (7 727) 394-45-07
тел. (7 727) 394-45-15
тел./ факс: (7 727) 394-45-17
e-mail: nnpckp@mail.ru
           nnpckp@mail.kz